– Om utbildningsbeteendet fortsätter som i dag kommer vi bara ha täckning för 90 procent av kompetensbehovet inom it, säger Mats Granér, analyschef vid Västra Götalandsregionen, på Almedalenseminariet ”Kompetensförsörjning – har Sverige det som krävs”.

I dag är utbildningssystemet, enligt Mats Granér, alltför inriktat efter studenternas intressen. För att mota bristen på it-kompetens behöver utbildningssystemet vara mer inriktat på vad företagen efterfrågar. Samtidigt befinner vi oss i en global kamp om de smarta talangerna.

Med på seminariet var även Volvo Cars vice hr-chef Geoffe Glover. Han menar att hela västvärlden är på väg in i en stor brist på högutbildade medarbetare. Den utvecklingen skapas bland annat av att unga vill jobba mer med media än teknik och att stora bolag inom olika branscher letar efter samma typer av kompetens.

– Vi befinner oss i en värld där vi 2020 kommer ha mellan 25 och 30 miljoner för få välutbildade människor i västvärlden samtidigt som vi kommer ha ett överskott på 75 miljoner människor som har för låg kompetens.

Geoffe Glover menar att vi måste sluta se utbildning som något som bara sker i klassrummet eller under tiden innan man börjar jobba. Men den vidareutbildningen kan inte genomföras av bolagen på egen hand utan här måste företag som Volvo eller för den delen stora it-bolag gå samman och tillsammans vidareutbilda sin personal med hjälp av statliga insatser.

– Annars finns det en stor risk att globala företag rör sig mot attraktiva poler med mycket välutbildade talanger. Och är det inte i Sverige så kommer bolagen inte hit med sina etableringar, säger han.

Samtidigt levererar utbildningssystemen i västvärlden inte rätt kompetens för företagen. Som exempel har Astrazeneca och Scania startat egna utbildningar i produktionsteknik för att kunna rekrytera direkt till sina produktionslinor.

– Som företag är vi oroliga för det sjunkande intresset för ämnen som matematik, fysik och kemi. Vi hittade inte produktionstekniker i Södertäljeområdet och därför startade vi den treåriga utbildningen som vi och Scania rekryterar direkt ifrån, säger Cecilia Hallengren, personalchef på Astrazeneca.

Geoffe Glover är dock positiv till Sveriges förmåga att hålla hög kvalitet på teknisk kompetens. Om svenska företag skapar en lärande kultur samtidigt som individerna lär sig att ständigt utveckla sina kunskaper samtidigt som samhället premierar vidareutbildning och lärande så har Sveriges stora möjligheter att vara konkurrenskraftigt i framtiden.

– Unga kommer att byta jobb betydligt mer än tidigare generationer och måste lära sig att gilla vidareutbildning, vara dedicerade och flexibla och inriktade på att vara superbra på ett speciellt område, säger Geoff Glover.