Trenden som påverkar all utveckling på it-området är övergången till molnet. Drivkraften för kunden är att få bättre kontroll på sina it-investeringar. Löftet som en central miljö för databehandling ger är att en kund drastiskt kan minska sina fasta kostnader för it och i stället få en mycket högre andel rörliga kostnader.

Molnet lovar också ökad elasticitet, både när det gäller att hantera variationer i antalet samtidiga användare och i graden av användning. För att det här ska bli möjligt krävs högt automatiserade datacenter, som i sin tur innebär större och färre center. Utvecklingen är i sin linda, men redan nu märks förändringar i efterfrågan på hårdvara och mjukvara.

För hårdvara sker en övergång till färre och större servrar, som dessutom är konstruerade för att möta de behov som en speciell applikation har. På mjukvara märks en större efterfrågan på applikationer som körs online och som vanligt är det vissa områden där förändringarna är tydligast. Ett exempel är affärssystem där allt färre företag installerar på egna servrar. De väljer i stället att köpa affärssystem som tjänst.

Sammantaget är det början på en ny era där färre företag och organisationer investerar i egna servrar och applikationer. I stället prenumererar de på applikationen. Var den driftas är inte intressant, så länge tjänsten är tillgänglig.

Utvecklingen gör också att pc-klienten förlorar sin dominerande ställning och ersätts med klienter som för situationen passar bäst.

Behovet av it-kompetens ökar. Robert Battistich, vice vd på utbildningsföretaget Cornerstone, ser förändringar i efterfrågan på utbildning. I hans fall gäller det utbildning av Microsoftspecialister.

– Det som växer snabbast nu är efterfrågan på utbildning relaterad till systemutveckling, säger han.

Han ser en ökad efterfrågan på utbildning i utvecklingsverktyg som Visual Studio och på Sharepoint.

– När det gäller Windows Server och SQL Server märker vi tvärtom en minskad efterfrågan. Det gäller generellt i hela utbildningsbranschen.

Han sammanfattar trenden så här:

– Behovet av kompetens på utveckling växer, medan den behöver breddas för infrastruktur.

Han är övertygad om att när kunden börjar med en molntjänst blir nästa steg att anpassa den bättre till verksamheten.

– Då behövs kompetens för utveckling och arkitektur.

Ett vanligt projekt i dag är att flytta sin applikation närmare molnet, inte till molnet. Han jämför utvecklingen med vad som hänt i musikbranschen.

– Först kom lp:n och sedan cd:n. Nu kan jag komma åt mina spellistor från olika enheter när jag är inloggad, säger Robert Battistich.

Att efterfrågan på kompetens inom arkitektur ökar bekräftas av Göran Jansson, ansvarig för it-tjänster på konsultföretaget Accenture.

– Efterfrågan på kompetens inom arkitektur ökar. Ofta som ett komplement till systemutveckling.

– Det blir allt viktigare att hitta bra tillämpningar i den egna verksamheten av de tekniska möjligheter som finns. Spetskompetens behövs.