KTH i Stockholm är den bästa högskolan för ingenjörer och behåller därmed förra årets topposition. Det framgår av universitetsrankingen Urank.

När samtliga högskolor listas intar KTH däremot en fjärdeplats medan Lunds universitet, Sveriges näst bästa tekniska högskola, är landets sjunde bästa om man räknar samtliga inriktningar.

Karolinska institutet tar ett rejält kliv från i fjol och petar Handelshögskolan i Stockholm från tronen över Sveriges bästa högskolor totalt sett.

Teknik/ingenjör
1. Kungliga Tekniska högskolan
2. Lunds universitet
3. Chalmers tekniska högskola
4. Uppsala universitet
5. Linköpings universitet
6. Luleå tekniska universitet
7. Blekinge tekniska högskola
8. Högskolan i Jönköping
9. Mälardalens högskola
10. Högskolan i Gävle
11. Högskolan i Halmstad
12. Högskolan i Borås
13. Umeå universitet
14. Karlstads universitet
15. Örebro universitet
16. Malmö högskola
17. Högskolan Väst
18. Linnéuniversitetet
19. Mittuniversitetet
20. Högskolan i Skövde
21. Högskolan Dalarna
22. Högskolan Kristianstad

Totalranking
1. Karolinska institutet (9)
2. Handelshögskolan i Stockholm (1)
3. Sveriges lantbruksuniversitet (5)
4. Kungl. Tekniska högskolan (7)
5. Uppsala universitet (4)
6. Chalmers tekniska högskola (3)
7. Lunds universitet (2)
8. Linköpings universitet (10)
9. Göteborgs universitet (11)
10. Stockholms universitet (15)
11. Umeå universitet (6)
12. Örebro universitet (22)
13. Högskolan i Jönköping (8)
14. Luleå tekniska universitet (13)
15. Södertörns högskola (-)
16. Malmö högskola (20)
17. Karlstads universitet (21)
18. Linnéuniversitetet (19)
19. Mälardalens högskola (23)
20. Blekinge tekniska högskola (12)
21. Högskolan i Borås (14)
22. Högskolan i Halmstad (16)
23. Mittuniversitetet (18)
24. Högskolan i Gävle (17)
25. Högskolan Dalarna (-)
26. Högskolan Väst (-)
27. Högskolan i Skövde (-)
28. Högskolan Kristianstad (-)
29. Högskolan på Gotland (-)

Fakta

  • Totalt har 29 lärosäten rankats, i teknikrankingen ingår 22 universitet och högskolor. Rankingen bygger på 27 variabler, bland annat högst akademisk nivå på lärarna, högst lärartäthet och flest sökande per plats.
  • Rankingen görs inom följande inriktningar: vård/sjuksköterskor, medicin/läkare, teknik/ingenjörer, jurist, prykolog, socionom, hum/sam, ekonom, naturvetenskap.
  • Bakom Urank står tre professorer.