Å ena sidan: "Sätt inte etiketter på folk"
Lotta Halling, personaldirektör på Skatteverket.

En person som är introvert i ett sammanhang kan vara extrovert i ett annat. Det gäller att sätta upp en kravprofil innan man drar i gång rekryteringen. Det säger Lotta Halling, personaldirektör på Skatteverket som har en av Sveriges största it-avdelningar.

– Jag skulle inte fästa så stor vikt vid ordet introvert. Vi frågar oss vilken kompetens vi söker. Det skulle inte få mig att bromsa upp, säger Lotta Halling, personaldirektör på Skatteverket.

Använder ni uttryck som ”social kompetens” eller ”utåtriktad” när ni söker folk?

– Vi skriver att vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, förutom de rent formella kunskaperna.

Lotta Halling betonar att personer aldrig är helt introverta eller helt extroverta. Det finns nyanser, och beteendet kan variera med arbetssituationen, säger hon.

– Jag vänder mig mot att sätta sådana etiketter på folk. Det är personliga egenskaper som räknas. Där ingår social kompetens och andra delar. Ska den anställde arbeta i team eller ensam? Man måste se till vad man behöver.

Å andra sidan:
 ”Viktigt att vara konsultmässig”
Gabriella Ekström, personalchef på Sogeti.

Att vara introvert på ett konsultföretag behöver inte vara ett problem, men det gör det svårare att passa in i profilen. Det säger Gabriella Ekström, personalchef på Sogeti.

– Om jag fick en ansökan där någon kallade sig introvert skulle min spontana reaktion bli: Oj, funkar man som konsult då? Min första tanke skulle vara att det inte är positivt. Samtidigt har vi anställda som är mindre utåtriktade men duktiga på sina arbeten. Till sist är det den sammanvägda kompetensen som avgör.

Betonar ni att man ska vara utåtriktad och social när ni söker folk?

– Vi pratar om konsultmässighet. Det handlar om vad du kan rent tekniskt, om affärsmannaskap, att kunna kommunicera och att vara en god gruppmedlem till exempel. Vissa som klarar det kan säkert vara av introvert natur, men du måste acceptera att allt detta är en del av jobbet.

Förändras synen på introverta i arbetslivet?

– Inte nödvändigtvis. Jag tror det har blivit ännu viktigare att passa in i konsultprofilen.