Det finns mycket forskning kring varför man vill byta jobb och ofta handlar det om ett missnöje med det nuvarande jobbet. Däremot forskas det inte lika mycket om vad som faktiskt får oss att göra slag i saken. Det var Cathrine Reineholms utgångspunkt när hon undersökte rörligheten på arbetsmarknaden.

Hon har inriktat sig på vad arbetsvillkoren betyder när en person byter jobb. Enligt henne är det framför allt två grupper som byter.

Den ena gruppen är personer med låg variation i sitt arbete och som söker sig till jobb med större variation.

Den andra gruppen är personer med en hög grad av handlingsutrymme och kontroll i sitt jobb. De bytte inte jobb för att de var missnöjda utan för att utvecklas eller göra karriär.

Gemensamt för båda är att de är friskare än de som inte byter jobb.

– Det är de som har en god hälsa som orkar byta jobb. Bra hälsa är med andra ord förutsättningen för att gå vidare i yrkelivet. Det är många som vantrivs på jobbet, men som inte har god hälsa och därför inte tar sig vidare.

Här spelar möjligheten att styra sitt jobb stor roll, enligt Cathrine Reineholm. Ofta har chefer större möjlighet att till exempel gå hem tidigare om de inte känner sig riktigt friska.

– Kanske skulle färre bli sjuka och på sikt utestängda från arbetsmarknaden om de hade större möjlighet att styra arbetet och ta det lite lugnare när de känner sig hängiga, säger Cathrine Reineholm.