Agilt arbetssätt är sedan tidigare förknippat med system- och programutveckling. När metodiken nu letar sig in i företagsledningarna är det många som har Jurgen Appelos bok Management 3.0 som inspirationskälla. Den kom ut 2010 och författaren har sedan dess rest världen runt och hållit kurser. Computer Sweden träffar Jurgen Appelo när han är på besök i Sverige för att utbilda ett 20-tal kursdeltagare.

– Jag använder gärna en community som metafor för att beskriva hur agila organisationer fungerar.

Det handlar om en gemenskap där individen bidrar till organisationens bästa och där organisationen i sin tur bidrar till individens tillfredsställelse och utveckling. Det sker ett ömsesidigt utbyte mellan individ och organisation, säger Jurgen Appelo.

Ett företag som jobbar enligt agila principer består av självorganiserande team som tillsammans fattar beslut och arbetar mot ett mål. Avståndet mellan arbetsinsats och feedback är hela tiden kort.

Det här är givetvis en utmaning för det traditionella ledarskapet som inte längre kan fylla sin gamla funktion att styra och leda.

– Agilt ledarskap handlar absolut inte om att avskaffa chefer. Det är i stället fråga om att forma ett ledarskap som får självstyrande team att arbeta och utvecklas på egen hand, säger Jurgen Appelo.

Chefens jobb blir att skapa förutsättningar för självorganisering och självstyrning. Att ge ramar och stöd i arbetet med att ta ut riktningen och att motivera och skapa energi.

Det här är en stor omställning och den rådande företagskulturen brukar beskrivas som ett av de största hindren för den organisation som vill bli agil. Hit hör exempelvis byråkratiska rutiner, motstånd mot förändring och bristande tillgång på individer med rätt kompetens.

Enligt Jurgen Appelo ger den agila organisationen medarbetarna större förutsättningar att trivas och utvecklas på jobbet.

– Det finns gott om undersökningar som visar att många människor vantrivs med sitt arbete. Mitt mål med det jag gör är lyckligare människor som trivs på jobbet.

Och Jurgen Appelo lever som han lär. För tre år sedan hoppade han av en karriär som cio på ett mjukvaruföretag och blev författare på heltid. Han startade också sitt eget företag Happy Melly, som till sin konstruktion är ett nätverk. Jurgen Appelo är företagets vd, men en framröstad sådan. Om medlemmarna i nätverket inte tycker att han gör ett bra jobb kan han med kort varsel bli bortröstad från sin post.

Parallellt med utvecklingen av Happy Melly arbetar han också på en bok som ska ge mer konkreta exempel på hur chefer kan skapa motiverade medarbetare. Onödig byråkrati är till exempel sådant som ofelbart sänker graden av energi i en organisation, medan det kan vara mycket motiverande att själv få utforma sin arbetsplats.

– Så länge medarbetarna handskas ansvarsfullt med företagets pengar förstås, säger Jurgen Appelo.

Fakta

1. Skapa motivation och energi.

2. Skapa förutsättningar för gruppens självorganisering.

3. Sätta ramar och ge verktyg som får gruppen att styra mot rätt mål.

4. Bidra till kompetensutveckling.

5. Bygga en organisationsstruktur som befrämjar ett agilt arbetssätt.

Källa: Jurgen Appelo