Mycket av den nervositet som byggs upp kring en arbetsintervju handlar i själva verket om småsaker, som många gånger inte är väsentliga för rekryterarens beslut om anställning.

På jobbsajten NWjobs blogg listar de fem vanliga stressmoment i samband med anställningsintervjuer och hur du löser dem – och ökar dina chanser att få jobbet.

1. Klädkatastrof

Att klä sig passande för den sökta tjänsten är alltid viktigt för att göra ett gott första intryck, men stirra dig inte blind bland plaggen i garderoben. Den enda som kommer tänka på detaljerna är du, inte rekryteraren.

2. Komma av banan tidigt under intervjun

Om du redan inledningsvis har hamnat fel med att försöka motivera varför just du är rätt person för jobbet – ta det lugnt och börja om. Älta inte dina svar och kom ihåg att rekryteraren inte letar orsaker att utesluta dig ur rekryteringsprocessen. Du har kallats till intervjun eftersom du är en lämplig kandidat till tjänsten.

3. Slamkrypare

Ibland kan intervjuaren ställa oväntade frågor som inte är direkt relaterade till den sökta tjänsten, vilket kan göra att den som blir intervjuad känner sig lite ställd. På dessa frågor finns det dock sällan något 'rätt' svar, utan intervjuaren vill ta reda på mer om dig som person. Spendera därför inte tid innan intervjun med att försöka förutse vilka frågor som kommer ställas, svara istället ärligt hela tiden och ge ett tydligt resonemang till dina svar.

4. Pinsam tystnad

Många blir nervösa av tystnaden som uppstår när de ska formulera sina svar. Kom ihåg att tystnaden du uppfattar som evighetslång är helt normal och något rekryteraren är van vid. Samla dina tankar och ta gärna ett extra andetag eller två innan du svarar på en fråga. Om du aldrig stannar upp för att tänka till är det lätt hänt att dina svar blir spretiga och du istället ger ett något förvirrat intryck.

5. Den långa väntan på svar

Om rekryteraren har sagt att du ska få svar inom en vecka – vänta en vecka. Personen har förmodligen fått många ansökningar och blir inte mindre stressad av att få sin mejlkorg och telefonsvarare fylld av meddelanden från otåliga kandidater. Har det däremot gått längre än avtalad tid, då är det dags att höra av sig. Ditt initiativ visar prov på engagemang som kan underlätta rekryterarens beslut till din favör.