Att utbilda sig på högskola eller universitet blir allt viktigare för att konkurrera på arbetsmarknaden, det visar nya siffror från Poolias årliga undersökning Kompetensindikatorn som Novus har genomfört. Undersökningen bygger på svar från 500 personalchefer inom olika branscher, och hälften av personalcheferna anser att en akademisk examen har ökat i betydelse de senaste tio åren. Enbart 15 procent uppger att vikten av en akademisk utbildning har minskat.

– Våra yrkesroller blir allt mer specialiserade och komplexa. Arbetsgivare har ofta specifika krav som bara uppfylls av personer med examen från nischade utbildningar, säger Linda Axäng, rekryteringskonsult på Poolia, i ett pressmeddelande.

Inför höstterminen 2013 hade antalet sökande till utbildningar vid högskola och universitet ökat med sju procent jämfört med året innan.

Trenden på arbetsmarknaden är dock försiktigt positiv enligt undersökningen. Jämfört med 2012 har antalet personalchefer som planerar att rekrytera ny personal, sett över samtliga yrkesgrupper, i genomsnitt ökat med ett par procent under 2013.

Högst upp på personalchefernas rekryteringslista finns ingenjörer, 12 procent planerar att anställa fler inom denna grupp under 2013, en ökning med två procent från fjolåret. Sju procent av personalcheferna planerar att anställa mer personal inom it, även det en ökning med två procent.

Lista: Tjänster personalcheferna planerar att rekrytera under 2013. Föregående års värde inom parentes.

  1. Ingenjörer: 12 procent (10)
  2. Administrativ personal: 11 procent (-)
  3. Ekonomer: 9 procent (7)
  4. Säljare och marknadsförare: 8 procent (6)
  5. It-personal: 7 procent (5)
  6. Jurister: 3 procent (2)
  7. HR-personal: 3 procent (2)
  8. Laboratorie-/forskningspersonal: 3 procent (2)