Jobbsajten Stepstone genomförde nyligen en webbundersökning med 5 600 europeiska respondenter, varav 466 från Sverige.

I Sverige anser en femtedel av de anställda att deras relation med chefen påverkar arbetet negativt, då de upplever att chefen gör livet surt för medarbetarna.

I Schweiz, Frankrike och Holland är medarbetare mest nöjda med relationen till sin chef, medan missnöjet är högst i Tyskland där 35 procent inte trivs med chefen.

Om man vantrivs med chefen och funderar på att byta jobb, kan det vara en god idé undersöka det nya företaget innan man beslutar sig för att byta.

- En dålig relation med chef och kollegor är en av de vanligaste anledningarna till varför medarbetare byter jobb. Därför är det bra att ta reda på chefens ledarstil, företagets värderingar, och gärna träffa en del framtida kollegor innan man byter jobb, säger Charlotte Ulvros, marknadschef på StepStone.