Den som studerade elektroteknik på Kungliga Tekniska högskolan i slutet av 1980-talet, var i det närmaste predestinerad att som färdig civilingenjör börja på Ericsson. Vid den här tiden anställde företaget i det närmaste hela årskullar av nybakade civilingenjörer. När Maria Jonsson tog sin examen 1992 var Ericsson inne i en dipp. Hon hamnade i stället på den nystartade mobiloperatören Comviq.

– Jag såg en lapp om att en operatör som hette Comviq behövde civilingenjörer och jag nappade.

Comviq blev så småningom Tele2 och hon var med om den gigantiska utbyggnaden av gsm-nätet. Maria Jonsson var kvar på Comviq fram till 1997. Därefter blev det ändå Ericsson. I fem år arbetade hon bland annat med många uppdrag i Asien.

2002 var det åter dags att börja inom ett pionjärprojekt. Den här gången i det nystartade konsortiet Hi3g, som sökt en 3g-licens för att börja leverera den tredje generationens mobiltelefoni. Konsortiet fick sin licens och 2003 började den nya operatören Tre att erbjuda 3g-telefoni.

– Jag ansvarar för utbyggnad, drift och förvaltning av våra nät i Sverige och Danmark. Parallellt bygger vi också ett 4g-nät.

Steget mellan 3g och 4g är inte ett lika stort steg som när 3g infördes.

– Steget från 2g till 3g var verkligen ett generationsskifte. 4g är mer ett komplement till 3g.

Datatrafiken ökar hela tiden.

– Framför allt är det olika typer av strömningstjänster som växer i takt med att mobiltelefonernas skärmar blir större och bättre.

Om datatrafiken kommer via 3g eller 4g är inget som slutkonsumenten behöver veta. Numera kan en abonnent komma upp i hastigheter över 20 Mbit/s i 3g-nätet.

– Det klarar man sig bra på för många tillämpningar.

I sin roll som nätansvarig leder hon en grupp inom företaget på omkring 100 personer.

– Det är en ynnest att få leda den här verksamheten och jag är helt beroende av duktiga medarbetare som hänger med i den tekniska utvecklingen.

Härnäst väntar ännu högre datahastigheter med tekniken lte advanced. Den senaste officiella siffran på hur mycket Tre har investerat i Sverige och Danmark är 26 miljarder kronor.

– Delen som vår kinesiska ägare Hutchison står för är den enskilt största utländska industrisatsningen i Sverige någonsin och nätet blir aldrig klart.

Storleken på hennes årliga budget är inte offentlig.

Kalkylerna för att bestämma tillräcklig kapacitet i nätet bygger i enkelhet på att försöka besvara frågan ”om en viss procent av kunderna samtidigt använder olika typer av strömningstjänster – vad behöver vi då för nätkapacitet?” Att studera kundernas beteenden gränsar många gånger till sociologi och framförallt gäller att tekniska investeringar ska styras av marknaden.

– Som tekniker arbetar vi på uppdrag av andra avdelningar på bolaget för slutkundens bästa. Utan försäljning har vi inte något berättigande.

Maria Jonsson anser att det finns en stor öppenhet inom bolaget om hur affärerna går och att hålla befintliga kunder nöjda är A och O.

– Det är en hög intern prislapp på att tappa en missnöjd kund.

Fakta

Namn: Maria Jonsson.
Gör: Nätchef på Tre Skandinavien.
Bor: Stockholm.
Utbildning: Civilingenjör, elektroteknik, vid KTH.
Karriär: Började på den nystartade mobiloperatören Comviq 1992 och arbetade till 1997. Därefter fem år på Ericsson, bland annat på dåvarande marknadsenheten för Asien. Började på Hi3g 2002, nätchef med ansvar för näten i Sverige och Danmark sedan 2006.
Senast lästa bok: Simon och ekarna av Marianne Fredriksson.