Microsofts prestationsbaserade rankingsystem för att belöna topp-presterande personal - och forsla ut underpresterande personal - har bland de anställda på Microsoft länge setts som skadligt, både för karriären och moralen. Men nu är systemet ett minne blott, meddelar HR-chefen Lisa Brummel i ett mejl till de anställda.

Systemet, där cheferna måste dela in en bestämd andel anställda i kategorierna bäst, bra, medel eller dålig, har tillsammans med vd:n Steve Ballmer pekats ut som en av orsakerna till Microsofts kräftgång de senaste åren.

Microsoft är inte det enda företaget som har gjort sig känt för ett hårt rankingsystem av personalen, andra stora företag som Amazon, Facebook och Yahoo har liknande prestationsbaserade rankingsystem. Det som gjort att Microsoft blivit måltavla för kritik är att en del av de anställda alltid kommer rankas som dåliga, eftersom prestationerna mäts personalen emellan.

Enligt chefer på Microsoft har detta lett till att de personer som presterar bäst har gjort allt för att undvika att arbeta med varandra, eftersom det skulle kunna påverka deras ranking negativt och de då skulle gå miste om bonusar. Eller i värsta fall få sparken.

Beslutet att ta bort rankingsystemet är enligt Brummel en del i företagets "Ett Microsoft"-strategi. Möjligheten till bonus finns kvar, men lagarbete och samarbeten mellan de anställda kommer spela en större roll i utvärderingen av personalen.

"Det finns inget vi inte klarar av när vi arbetar som Ett Microsoft", avslutar Lisa Brummel sitt mejl.