Lönerna för it-arkitekter har det senaste året följt den generella löneutvecklingen inom it-området på omkring tre procent.

– Hittills har det inte varit dramatiska ökningar jämfört med övrig it-kompetens, säger Kristian Sundberg, vd på Eastbrook som varje år tar fram IT-lönebarometern.

– Däremot tyder allt på att efterfrågan på kompetens kring it-arkitektur ökar de kommande åren.

Som exempel på vad som driver på den ökade efterfrågan nämner han att en allt större del av it-verksamheten förläggs i molnet.

Det ställer nya krav på it-funktionen och behovet av kompetens som kan se både det affärsmässiga och de tekniska följderna ökar.

– Kombinationen av it och affärsförståelse blir allt viktigare i takt med att företagens affärsmodeller blir mer och mer it-beroende. Det gör att arbetsmarknaden för it-arkitekter ser väldigt bra ut framöver, säger Kristian Sundberg.

Det här gör att personer med en gedigen erfarenhet kommer att få se sina löner stiga snabbare framöver, enligt honom.

– I takt med att konkurrensen hårdnar drivs lönenivåerna upp. För de som har erfarenhet, och i synnerhet de som har den dubbla kompetensen med både it och affärsförståelse, kommer lönerna att stiga mer än genomsnittet.

– It-arkitekternas kompetens är så affärskritisk för de här verksamheterna att de är beredda att betala bra för den också, säger Kristian Sundberg.

Fakta

Affärsarkitekt 58 449

Enterprisearkitekt 54 120

Systemarkitekt 49 716

Affärssystemarkitekt 49 289

Verksamhetsarkitekt 48 866

It-arkitekt 48 786

Stockholm/Mälardalen 50 468

Västsverige 46 536

Sydsverige 48 945