Vi blir alltmer mobila och alltmer flexibla med när vi är tillgängliga för arbete. Att jobba på helgen har för många blivit en norm och ett sätt att komma ikapp med arbetsuppgifter, eller få ett försprång inför kommande vecka. Men att jobba mer utöver den vanliga arbetsveckan gör oss nödvändigtvis inte effektivare.

– Först och främst är det väldigt individuellt, har man en bra balans i vardagen och inte upplever stress så kan det funka att jobba helg. Men generellt kostar det mer än det smakar, det är viktigt att få en balans mellan aktivitet och återhämtning. Helgen är en lång sammanhållen tid då vi kan få ordentligt med vila. Man blir ofta mer effektiv på jobbet om man utnyttjar helgen till annat, säger psykologen Alexander Rozental på Psykologifabriken.

Inom vissa företag finns det en kultur som säger att man ska jobba mycket för att passa in, där helgarbete och övertid ses som en självklarhet. Dessutom finns det många gånger en uppfattning om att ju mer tid man lägger på sitt jobb, desto bättre medarbetare är man. Att spendera flera timmar på kontoret är dock inte alltid samma sak som att få fler arbetsuppgifter avklarade.

– Frågan om tid är intressant eftersom du faktiskt inte blir en mer flitig anställd genom att spendera mer tid på jobbet, vi har en ganska begränsad kapacitet för att ägna oss åt arbetsuppgifter. De flesta presterar bäst på förmiddagen, vilket bör ägnas åt mer avancerade uppgifter, och på eftermiddagen bör man göra mer rutinartade uppgifter. Att dra ut på arbetsdagen är inte ett bra sätt att disponera sin tid på, då kommer du att prestera sämre under den tid du jobbar.

Jämfört med andra länder lägger vi i Sverige ofta en stor vikt på att hitta en balans mellan jobb och fritid. Men det innebär ibland att man försöker hinna med så mycket som möjligt även på fritiden och då missar man att återhämta sig. Många sätter förväntningar på sig själv att vara bäst på jobbet och bäst hemma, menar Alexander Rozental. Det gäller att se till så att tiden utanför jobbet används för att bygga upp energi, annars blir vardagen lätt fylld av stress som leder till slentrianmässiga handlingar som i sin tur gör oss ineffektiva.

Något som kommit att bli en stor distraktion, både på jobbet och på fritiden, är våra mobiltelefoner. I takt med att de blir mer avancerade och får fler funktioner stjäl de också mer av vår uppmärksamhet när det plingar till i telefonen var och varannan minut.

– Lättaste sättet att hantera en hög tillgänglighet är att man stänger av notifications på sin smartphone och att stänga av mejlen under perioder, för att kunna fokusera helt och hållet på en arbetsuppgift i taget. Att försöka göra flera saker samtidigt leder ofta till att vi istället inte får någon av uppgifterna avklarade.

Hos vem ligger ansvaret i att bestämma hur tillgänglig man ska vara?

– Tjänstesektorn är väldigt flexibel och kontorstiderna är mer eller mindre utsuddade, så man måste bestämma själv hur tillgänglig man vill vara för sina kollegor och kunder. Att antingen vara helt uppkopplad eller helt avkopplad är inga bra alternativ, man får göra en bedömning av vad som krävs i form av tillgänglighet för att klara av jobbet.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning