Viktigt att byta jobb för att pimpa cv:t

Den som efter att ha tagit sin examen och börjat sitt första jobb står inför valet att antingen fortsätta sin karriär hos den första arbetsgivaren eller att söka sig till en annan.

– Sök dig till en ny arbetsgivare, men inte för snabbt, råder varumärkesexpert Linus Holmgren, vd på Talent Talk.

Han har flera argument. Ett av de tyngst vägande är att det är ett utmärkt sätt att höja sin lön.

– Det är betydligt svårare att få lika bra löneutveckling genom att stanna kvar. Du vet inte ditt värde på arbetsmarknaden inför det första jobbet.

Över huvud taget är det ganska diffusa faktorer som styr valet av den första arbetsgivaren. Undersökningar där studenter rankar arbetsgivare är mest en mätare på styrkan hos företagens varumärke.

– I själva verket vet ytterst få studenter hur det är att arbeta på företag – även om det har ett starkt varumärke.

Visst kan det vara bra för ens cv att ha arbetat på ett företag med ett starkt varumärke. Att bygga ett bra cv är viktigt, både för individens självförtroende och självkänsla.


"Det är viktigt att kunna berätta om vilka val man har gjort i karriären och förklara varför man gjort dem", säger Linus Holmgren, vd på Talent Talk.

– Att få jobb på ett företag med starkt varumärke är självfallet stärkande för ens självförtroende, men av det följer inte att det också stärker ens självkänsla.

En individs självkänsla byggs upp när individen utsätter sig för prövningen det innebär att söka sig till en ny arbetsgivare.

Att skapa ett cv är synomymt med att skapa sin historia, hävdar Linus Holmgren.

– Det är viktigt att kunna berätta om vilka val man gjort i karriären och förklara varför man gjort dem.

Inom de flesta kunskapsföretag, som är starkt personberoende, pågår ett spel med det yttersta syftet att undvika lönespiraler för att upprätthålla lönsamheten. Medan företaget agerar för att göra sig oberoende av medarbetaren agerar medarbetaren tvärtom.

– Det är en pågående intressekonflikt. Generellt är arbetsgivare inte bra på att ta tillvara medarbetaren. Därför är det generellt bra att byta arbetsgivare, säger Linus Holmgren.

Hans erfarenhet visar att företag som inte tar medarbetaren för given, i alla avseenden klarar sig bättre. Han noterar också att män i allmänhet byter jobb oftare än kvinnor och även antar nya utmaningar för sin nuvarande arbetsgivare.

– Det är en av förklaringarna till löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

Fakta

Att bygga sin CV är synonymt med att skapa en historia om vilka val man gjort och varför. Här är fyra punkter som kan vara till hjälp:

1. Byt jobb ofta – men inte för ofta. Stanna max tre till fyra år.

2. Det är bra att ha arbetat i företag med starka varumärken.

3. Vilken chef man arbetar med är viktigt.

4. Börja med att testa din berättelse på dina vänner.