Elise Revell är ingen vanlig människa. Påståendet är vågat, men inte desto mindre är det korrekt. Hon har nämligen lyckats få ett patent godkänt i 13 länder, varav ett är USA. Det är inte vilket patent helst. Håller patentet vad det lovar dras mattan undan för de flesta av världens säkerhetsleverantörer.

Elise Revell har nämligen fått patent för en teknik och metod som gör behovet av nycklar vid identifikation och autentisering överflödiga. Med hennes metod behövs inga dosor eller dylikt för tvåfaktorsinloggning. Patentet baseras i stället på scheman som garanterar att de inblandade verk-ligen är de som de utger sig för att vara.

– De i dag existerande metoderna, typ RSAs, bygger på nycklar, som i sin tur har ett ingångsvärde. Det behövs inte i med min lösning, säger Elise Revell.

Hon börjar rita på whiteboarden i sitt lilla arbetsrum i kontorshotellet i Waterfront Building i centrala Stockholm. Hon utgår för enkelhetens skull från två individer som hon kallar Nx och Ses. En av ingredienserna är att Nx kan bevisa för Ses att han är Nx, men ingen annan kan bevisa för Ses att han är Nx och Ses kan inte bevisa för någon annan att han också är Nx.

– Det blir omvänd bevisföring och det går inte att knäcka genom att låtsas var någon annan än den man är.

För att implementera metoden behövs ett speciellt protokoll, ett så kallat zero knowledge protocol.

När hon ritar på tavlan och berättar om hur hennes uppfinning fungerar är det inte helt enkelt för en oinsatt att hänga med, men för henne är den en självklarhet.

– Det här är min värld, men jag har aldrig haft ambitionen att bli miljonär.

Elise Revell hävdar att ytterst få säkerhetsföretag kan visa vad de håller på med, men det kan hon. Och det har hon gjort. Senast vid tekniska universitetet i Regensburg i Tyskland och det är inte enda gången hon utsatt sin uppfinning för vetenskaplig prövning.

– För mig har det varit viktigt att utsätta min uppfinning för vetenskaplig prövning och ingen har lyckats knäcka den.

Hon har finansiell backning genom riskkapitalisten Lennart Schönning och produktifiering pågår. Hon är förtegen om vilka företag som är involverade i det arbetet, men planen är att en produkt ska blir klar det första kvartalet nästa år.

Uppfinningen har hon arbetat med till och från i åtta år. Den första patentansökingen gjorde hon i juni 2009 och i december samma år fick hon den godkänd. Därefter har hon fått den vetenskapligt prövad vid en rad universitet runt omkring i världen.

Autentiseringsuppfinningen är inte den sista hon gör. Hon har redan en patentansökan som rör komprimering av datalagring på gång.

– Med min lösning kan behovet av datalagring reduceras med 99 procent.

Elise Revell har också gjort en del inbrytningar i den akademiska världen, genom att ha studerat matematik och kvantfysik. Någon formell examen har det dock aldrig blivit.

– Jag läste matematik i många år, men jag tog aldrig något betyg. Orsaken är att jag inte följer den gängse logiken.

Fakta

Namn: Elise Revell.

Ålder: 62 år.

Gör: Innovatör inom it.

Bor: Ösmo och Östermalm i Stockholm.

Familj: Två döttrar och ett barnbarn.

Utbildning: It-säkerhetsexpert.

Karriär: Grundare av Kelisec och vd på Kelicomp. Konstnär i abstrakta installationer. Har tidigare bland annat varit biomedicinisk analytiker, revisor, säkerhetskonsult och tv-producent. Nyligen uppmärksammades hennes insatser som uppfinnare av EU. Hon vann priset ”Special recognition award” i den EU-sponsrade tävlingen för kvinnliga uppfinnare.

Senast lästa bok: En gåtfull vänskap av Yoko Ogawa.