Med ett nytt arbetsår kommer också nya möjligheter att utveckla din karriär. Ställ dig själv följande frågor och lägg upp en strategi utifrån svaren för hur du ska nå dina karriärmål.

1. Vilket är det främsta målet jag vill uppnå i år?

När man sätter upp mål, framförallt med en längre tidshorisont, är det lätt att ta sig vatten över huvudet. Att sätta upp flera stora mål resulterar ofta att inget av dem nås. Sätt istället ett mål som du bedömer är viktigast för din karriär och fokusera på det. Då får du dessutom lättare att prioritera vilka arbetsuppgifter och aktiviteter som är viktigast för att nå målet.

2. Vilka aktiviteter behöver jag ta bort för att nå målet?

Den kanske största bristvaran på arbetsplatser idag är tid. Om du vill nå ditt yrkesmål 2014 behöver du se till att använda din tid så effektivt som möjligt. Identifiera och eliminera de aktiviteter som inte leder till att du utvecklas i ditt arbete.

3. Vilken är min bästa egenskap?

För att lyckas i din karriär behöver du ta reda på vad det är du gör allra bäst. Din bästa egenskap är också din konkurrensfördel på arbetsmarknaden, ta reda på hur du bättre kan använda dina talanger i ditt jobb.

4. Vem tar besult som påverkar mitt jobb?

Om du ska nå ditt karriärmål, behöver du också ta reda på vem eller vilka personer som påverkar dina möjligheter att uppnå målet. Försök se till så att dessa personer, till exempel kollegor eller närmaste chefen, bidrar till din framgång.

5. Vilka nya kunskaper behöver jag lära mig?

Behöver du bli bättre på att tala inför grupp för en chefsposition? Eller behöver du uppdatera dina kunskaper i ett programmeringsspråk? Ta reda på vilken kunskap du behöver inhämta för att utvecklas.

6. Vad kan jag göra för att förbättra min hälsa?

Saker som stress och sömnbrist påverkar vår effektivitet på jobbet och kan lätt få en spiralartad effekt om de inte åtgärdas. Se till att lyssna på kroppens signaler, det kommer gynna både ditt privat- och arbetsliv.

7. Vad har jag för inställning?

Det är lätt att låsa in sig i gamla tankegångar som hämmar ens utveckling, speciellt tankar som grundar sig i tidigare misslyckanden. Se det nya året som en chans att starta om och ha inställningen att du kommer att lyckas med vad du vill uppnå.

8. Vem behöver jag ha i mitt nätverk?

Framgång nås sällan utan hjälp från andra personer i din närhet. Titta på vilka personer du har i ditt nätverk och hur du behöver utöka det för att komma vidare i karriären.

9. Vem är jag online?

Läser du det här har du onekligen inte bott i en grotta de senaste decenniet och har därmed också profiler på olika sociala nätverk. Den person du är online är också den person du är för omvärlden. Googla dig själv och kolla igenom resultaten. Är Googles bild av dig densamma som du vill?

10. Vad kan jag göra för att hjälpa andra?

Precis som du kommer behöva andras hjälp för att lyfta din karriär, behöver andra din hjälp för att nå framgång. Var lyhörd och ställ upp för personer i din närhet, du vet aldrig vem som kan bli avgörande för din karriärutveckling.