Om du är intresserad av att lära dig koda - kanske för en ny karriär eller för att få mer förståelse för dina kollegor som arbetar som utvecklare - finns det många programmeringsspråk att välja mellan.

Denna guide, baserad på Lifehackers undersökning, ger dig tips på fem vanliga och populära språk som alla kan vara en bra väg in i programmeringsvärlden. Språken nedan är dock inte inbördes rankade, utan svaret på vilket språk du bör välja beror på vad det är du vill åstadkomma med ditt kodande.

Java

Oracles språk Java kom 1995 och är ett av webbens mest populära klassbaserade och objektorienterade språk, som är designat för att fungera på så många olika plattformar som möjligt utan att behöva ändra i koden. Java är ett av de populäraste programspråket och hittas i applikationer på och utanför webben, i olika operativsystem och på ett flertal olika typer av enheter. Språket har också ett stort bibliotek med färdiga datastrukturer och ramverk.

En av nackdelarna, trots WORA-konceptet (write once, run anywhere), är att Java kan vara svårt att sätta sig in i och programmera effektivt då det kräver att den som kodar tänker som en programmerare - logiskt, analytiskt och med en förståelse för hur datorn processerar information. Men lyckas du lära Java har du en god grund för att enklare lära dig fler språk.

Ruby

Ruby är ett dynamiskt och objektorienterat programmeringsspråk med öppen källkod som skapades i mitten på 90-talet, med målet att vara så enkelt som möjligt att förstå, både för vana och ovana programmerare. Ruby skapades utifrån "principen om minsta möjliga överraskning". Tanken är användaren intuitivt ska förstå hur språket och dess syntax (skrivregler) fungerar, utan att man till en början behöver kunna en massa kommandon eller ha ett "programmerings-vokabulär".

Språket hör till de agila progammeringsspråken och kan användas till både korta skript samt utveckling av större applikationer. Nackdelen med Ruby är att även om det är lätt att komma igång, så får du inte samma förståelse för programmering som ett mer avancerat språk så som Java. Om du är intresserad av Ruby finns det via språkets hemsida en snabbguide för hur du kommer igång på 20 minuter.

Python

Python skapades i slutat av 80-talet och språket har stöd för flera olika programmeringsparadigmer, bland annat objektorienterat och funktionell programmering. Python är ett av de vanligaste programspråken för förstagångs-programmerare då det är relativt enkelt, har ett stort standardbibliotek och har en lättläst programkod.

I Python markerar indragningar var kod-block börjar, vilket gör programkoden lättläst, och språkets flexibilitet har gjort språket populärt hos såväl nybörjare som erfarna programmerare. Dock är språket inte lika grundläggande som till exempel C++, och skillnaden kan jämföras med att lära sig köra bil: med C++ måste du först lära dig bygga bilen och förstå dess komponenter för att sedan lära dig köra bilen, medan Python är som att först lära sig köra en automatväxlad bil, och vid senare tillfälle kan du lära dig mer om själva bilen. Python har en engagerad och stor community, och på den officiella hemsidan finns guider för hur du kommer igång.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning