Fler än åtta av tio it-konsulter använder sociala medier i jobbet, enligt en undersökning från konsultmäklaren Assistera. It-konsulterna är därmed betydligt flitigare på att använda sociala medier jämfört med andra yrkesgrupper. I jämförelse med förra året har användandet bland konsulterna ökat med 13 procent och bland de många sociala nätverk som finns är Linkedin dominerande.

– Nya plattformar dyker upp och andra försvinner. Det är dock tydligt att totalt växer användningen, och LinkedIn har etablerat sig som en självklarhet i folks professionella nätliv, säger Thomas Goréus, vd på Assistera.

Nästan 97 procent av it-konsulterna som använder sociala medier i jobbet är aktiva på Linkedin. På andra plats hittas Facebook som används av cirka 36 procent, en liten minskning jämfört med 2012. Största ökningen står Twitter för på 29 procent, och går med 15,6 procent om Google+ som det tredje största nätverket bland it-konsulter.

Populäraste sociala nätverken bland it-konsulter
 

Nätverk 2013 2012
Linkedin 96,6% 96,3%
Facebook 35,9% 37,6%
Twitter 15,6% 12,1%
Google+ 15,1% 15%
Bloggar 13,2% 11,6%
Annat 3,9% 7,6%