På Avalanche Studios i Stockholm, en del av det svenska spelundret som spås omsätta närmare 100 miljarder dollar under 2014, går produktionen på högvarv bland de närmare 200 anställda. De svenska spelbolagen växer snabbare än det finns tillgänglig kompetens och konkurrenssituationen om den bästa arbetskraften är hård.

För att motivera och behålla kompetensen är lönebonusar ett vanligt incitament som ska sporra de anställda. Så var fallet även på Avalanche Studios, fram till för ungefär ett år sedan.

– En kontantbonus som kommer en gång i kvartalet eller efter ett fiskalt år är något man blir glad av, men det är inte vad som verkligen motiverar en person att gå till jobbet och prestera sitt bästa. Motivation är en extrem färskvara och för att kunna jobba med det dagligen startade vi vårt motivationsprogram Power-Up, säger Pär Kempe, CFO på Avalanche Studios.

Power-Up, som lånat namnet från den term som beskriver att en spelkaraktär blir starkare, omfattar alla anställda och består av tre delar - resultat i form av levererade deadlines, nyckelaktiviteter för de olika avdelningarna och ett individuellt quiz - som de anställda tar del av genom en gemensam portal.

Vad de olika delarna innebär rent konkret i form av mål bestäms och uppdateras av företagsledningen en gång varje tertial. Power-Up fungerar både som motivationsprogram och styrverktyg, något som Pär Kempe menar att traditionella bonussystem ofta missar.

– Alla undersökningar om motivation kommer fram till samma sak, det viktigaste för en individ är att lyckas och få erkännande för sina framgångar. Det som ofta tappas bort med bonusprogram är att organisationen inte förklarar varför en viss aktivitet eller arbetsuppgift är viktig, och då känner sig individen sällan delaktig i företagets utveckling och framgång.

När ett mål uppnås i Power Up belönas de anställda med programmets egna valuta ricoin, som sedan kan lösas in i en webbshop (som tillhandahålls av Inspiration Company) mot en rad olika upplevelser och produkter, eller som en kontantbonus för den som önskar.

För att medarbetarna ska intressera sig och visa uppskattning för andra avdelningar än sin egen, får samtliga anställda ricoins när en aktivitet klaras av, oavsett vilken avdelning det är som genomfört aktiviteten.

Och bland de anställda har det gett effekt.

– Programmet har gjort mig mer medveten om vad de olika delarna av företaget ägnar sig åt, och när de gör det. Istället för att få intäktsbaserade engångsbonusar så firar vi de olika teamens framgångar närhelst de sker under året. Det tydliggör hur varje avdelning, från spelproduktionen till it-avdelningen, bidrar till företagets framgångar, säger Andreas Gschwari, Lead Level Designer.

Får två år sedan startades Avalanche Studios ett kontor i New York och Power Up-programmet har varit en viktig del i att skapa en gemensam kultur för båda kontoren, eftersom de anställda i USA också belönas av aktiviteter från det svenska kontoret och vice versa. Samtidigt menar Pär Kempe att det finns positiva effekter av att medarbetarna själva får välja hur de vill ta ut sin bonus.

– De anställda har olika livssituationer och intressen som påverkar deras behov. En person bad om att få ta ut en elgitarr för sina ricoins vilket vi ordnade genom webbshoppen. Men hade jag föreslagit till en ledningsgrupp att vi skulle använda elgitarrer som motivationsfaktorer hade de tyckt att jag var galen.

Även om just gitarrer kanske inte fungerar som en morot för alla, finns det dock en grundläggande motivationsfaktor som samtliga arbetsplatser i Sverige måste ha.

– Kaffe. Finns det inte kaffe på arbetsplatsen, då faller hela verksamheten, säger Per Kempe med ett skratt.