Efter en examen som civilingenjör i elektroteknik från KTH i Stockholm doktorerade Sara Mazur i fysik, närmare bestämt i fusionsplasmafysik. Hon blev docent redan efter ett halvår, men trots det övergav hon den akademiska banan inom fysik.

– Tillämpningar från fysikforskning ligger ofta 60 år framåt i tiden. Det upplevde jag som för lång tid, säger Sara Mazur, som sedan november 2012 är forskningschef på Ericsson.

Hennes början på Ericsson var forskning om elektromagnetisk fältteori, men hon kom snabbt in på företagets kärnverksamhet, det vill säga radionät. I dag leder hon all forskning inom företaget. Den sker i en global organisation bestående 600 forskare. Det handlar inte om grundforskning som är frikopplad från Ericssons produktutveckling.

– Vår forskning är intimt knuten till vår produktutveckling. En del sker till och med ute i verksamheten.

Hon påpekar dock att samtliga forskningsprojekt inte resulterar i konkreta produkter.

– Om all vår forskning skulle resultera i produkter så är vi för snäva.

Ericssons totala budget för forskning och utveckling ligger en bit över 30 miljarder kronor om året. Hur stor andel som är forskning är inte offentligt. Hennes chef är Ulf Ewaldsson, teknisk chef på Ericsson.

– Att jag rapporterar till honom är en garanti för att vi behåller långsiktigheten i vår forskning.

En av hennes viktigaste uppgifter är att leda forskningen kring 5g, det vill säga femte generationens mobiltelefoni, som enligt plan ska börja användas av konsumenter runt 2020.

I dagsläget är 5g långt ifrån väldefinierat. Forskningen och utvecklingen sker inom flera projekt runt om i världen och Ericsson spelar en mycket aktiv roll.

– Vår bild av 5g är att det är en evolution av existerande tekniker i kombination med nya tekniker, tekniker som inte existerar i dag.

Hon jämför med utvecklingen av 3g, vars användning var svår att förutse. Ericsson utvecklade mobila bredbandsnät utan att i förväg veta att intresset för smarta mobiler, som Iphone och Androidtelefoner, skulle öka så snabbt.

– Det innebar att datakommunikationen exploderade på ett sätt vi inte förutsett, men våra nät fungerade utmärkt.

Det som är säkert är att det framtida 5g-nätet kommer att klara av fler samtidigt uppkopplade enheter, kommunikationshastigheten ökar och så även kraven på tillgänglighet och säkerhet. Högre frekvensband än i dag kommer också att tas i anspråk.

– Det pågår redan en spektrumdiskussion.

Effektiviteten hos forskningsorganisationen, och därmed också Sara Mazur, mäts med hjälp av flera parametrar. En av dem är antalet patent som genereras.

– Ericsson Research står för mer än hälften av alla nya patent som företaget får.

Dessutom mäts forskningen bland annat efter bidrag till standardisering, vetenskapliga artiklar och bidrag till nya produkter. Till det kommer också hur många medarbetare från forskningsavdelningen som går vidare inom Ericsson.

– För att få bra bredd är det viktigt att mäta flera parametrar.

Det var helt och hållet intressestyrt att hon en gång kom in på teknik och fysik. Hon har aldrig tänkt på att det varit förhållandevis få kvinnor inom hennes intresseområde.

– Jag har hela tiden tyckt att det har varit intressant och spännande.

Det har heller aldrig föresvävat henne att hon en dag skulle bli forskningschef på Ericsson.

– Jag har alltid tyckt att det är kul att jobba med ny teknik och människor. Den inställningen har gjort att jag i dag har Sveriges bästa jobb.

hennes råd till andra som är intresserade av teknik är att hålla fast vid sitt intresse och göra det bästa för att lösa de uppgifter man ställs inför. Samtidigt anser hon att det är individens ansvar att tala om för sina chefer vad man vill bli och utvecklas.

– Du kanske inte direkt får det du vill, men du har gjort en markering. Hur ska din chef annars få reda på vad du vill? Chefer är inte tankeläsare.

Fakta

Namn: Sara Mazur.

Ålder: 47 år.

Gör: Forskningschef på Ericsson.

Bor: I villa i Saltsjö-Boo utanför Stockholm.

Familj: Man och två barn, en dotter på tio år och en son på sex år.

Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik, KTH, och teknologie doktor i fusionsplasmafysik, KTH.

Karriär: Docent i fusionsplasmafysik på KTH. Började på Ericsson 1995 och har sedan dess varvat arbete inom forskningen med arbete på olika affärsenheter. I ledande roller inom teknikutveckling och FoU sedan 15 år tillbaka.

Senast lästa bok: En av oss av Åsne Seierstad.