Glädjen är tillbaka


”Det roliga är att skapa och se att det funkar. Passionen och glädjen i att vara utvecklare ryms väldigt väl inom continuous deployment.”, säger Andreas Sjöström, senior utvecklare på Sogeti.

Flera utvecklare arbetar samtidigt med olika delar av systemet i de flesta systemutvecklingsprojekt. När en utvecklare är färdig med sin del levereras resultatet till den gemensamma lagringsytan. Finns det beroenden till andra delar måste de integreras och testas tillsammans. När kod och funktioner fungerar i testmiljön läggs allt över till produktionsdelen i systemet och går i skarp drift.

För några år sedan gjordes alla de här stegen manuellt, vilket är mycket tidsödande. Med modellen ständig driftsättning, på engelska continuous deployment, automatiseras stora delar av processen.

– Kärnan i continuous deployment är att frigöra tid som annars hade ägnats åt administrativt arbete, till exempel att kopiera filer från en miljö till en annan. Slipper man det kan man göra något mer kreativt i stället, säger Andreas Sjöström, senior utvecklare och chef för online- och mobiltjänster på Sogeti.

En av drivkrafterna bakom ständig driftsättning är att användarna vill se snabbare förändringar i systemen för att få ut nya funktioner. En annan är att de flesta nya onlinetjänster kräver information från flera system.

– Just nu går vi igenom en förändring i hur vi ser på system. Det kräver ett större integrationskunnande för att löst kunna bygga ihop systemdelar och komponenter som kan kommunicera över systemgränserna, säger Andreas Sjöström.

Det handlar inte längre bara om webben och mobiltelefonen utan om plattan, klockan och glasögonen. Nästa steg är skjortan, bilen och hemmet, konstaterar Andreas Sjöström.

– När jag som utvecklare är klar med min glasögonapp vill jag inte vänta på att plattprojektet och webbprojektet också är på plats. Jag vill att det ska i produktion så fort jag är klar.

Systemutvecklare som vill jobba med ständig driftsättning behöver lära sig nya verktyg och ramverk för automatisering. Det är inte betungande, försäkrar Andreas Sjöström.

– Det är mycket glädje i systemutveckling och med continuous deployment återerövrar man den.

Det ger utvecklare möjligheten att specialisera sig mer i sin del av systemet och göra den ännu bättre.

– Det blir lättare att experimentera med en ny delfunktion när den inte är lika beroende av andra delar i systemet. Samtidigt ökar kraven på kvalitetsmedvetenhet och testkunnande.

Allt fler företag arbetar med ständig driftsättning och särskilt vanligt är det på nya företag som Spotify som har helt digitala affärsmodeller.

– Atmosfären i de här bolagen präglas av kulturen ”allt är möjligt” och att de är snabbrörliga. Det driver glädje, säger Andreas Sjöström.

Fakta

  1. Automatiserad integration. Det innebär att det måste finnas verktyg som tar hand om koden, kompilerar och integrerar med all annan kod.
  2. Automatiserad testning. Det behövs för att utvecklare ska kunna få tillbaka ett svar på om koden är korrekt.
  3. Automatiserad leverans. Det går ut på att hela eller delar av system flyttas automatiskt från en test- eller utvecklingsmiljö till en produktionsmiljö.