Han har varit vd på Microsoft Sverige sedan i oktober, men Jonas Persson började på bolaget redan 1997.

– När jag sökte jobbet visste jag knappt vad Microsoft var, säger han.

Nu ska han leda en gigantisk förändring. Microsoft ska bli ett företag som levererar enheter och tjänster. För att förklara vad förändringen innebär använder han tavlan i konferensrummet där vi träffar honom på Microsofts svenska huvudkontor i Akalla i norra Stockholm.

Han börjar med att rita upp hur företaget tidigare var organiserat i olika produktområden, Windows, servrar, Xbox och så vidare. Till dem kom ytterligare en ”pipa” för försäljning och marknadsföring.

– Nackdelen med den organisationen var att det blir svårt att samarbete mellan de olika produktområdena när kundernas beteende förändras.

I dag väljer kunderna i högre utsträckning andra plattformar, som Android eller IOS.

– De glada dagarna med bara Windows är förbi och de kommer inte tillbaka, säger Jonas Persson.

För att kunna möta den förändringen har Microsoft skapat en ny organisation. Han illustrerar den med fem cirklar: OS, Apps, Studios, Cloud och Biz Dev.

När han beskriver cirklarna är det samtidigt en berättelse om den enorma förändringen som nu sker i bolaget. Cirkeln Apps är utveckling av applikationer oberoende av plattform. Det går inte i första hand ut på att tjäna pengar, utan att göra applikationerna så bra som möjligt. Cirkeln Cloud handlar om att bygga infrastruktur på vilken applikationerna kan levereras så effektivt som möjligt.

Cirkeln med beteckningen Biz Dev beskriver han så här:

– Det är gruppen som utvecklar samarbete med partner av olika slag. Det kan vara Samsung, Ericsson eller Spotify. Det gäller att bygga samarbeten oberoende av plattformar.

Nu ska Jonas Persson leda den här enorma förändringen.

– Det är en kulturförändring. Den omfattar inte bara produkter och organisation, utan även sättet att fatta beslut. Vi står inför ett fundamentalt strategiskifte.

Föga anade han att det skulle bli hans uppdrag när han 1997 började på Microsoft. Han hade just disputerat i fysikalisk organisk kemi i Uppsala och var egentligen på väg till Berkleyunivsersitet i Kalifornien som gästforskare.

Intresset för datorer hade han haft sen barnsben och det förstärktes genom hans kemistudier då han använde kraftfulla Unixservrar för att vrida och vända på molekylmodeller.

– Det gör jag fortfarande ibland, men inte på Unixservrar.

Dataintresset gjorde att en god vän uppmanade honom att söka jobb på Microsoft. Det gjorde han och fick jobbet. Ett tekniskt inriktat jobb.

Sedan dess har han haft många internationella uppdrag inom Microsoft, men han har aldrig behövt lämna Stockholm där han hela tiden haft sin familj.

– Det beror på att företagets kultur tillåter det och att det finns bra verktyg för kommunikation.

Den kulturen tänker han utveckla. Han vill också visa att tekniker visst kan bli ledare. Frågan om ledarskap blir allt viktigare inom det nya Microsoft.

– Vi mäts allt mer efter hur man uppskattas som ledare i termer av hur många som vill har dig som chef och arbeta för dig.

Fakta

Ålder: 46 år
Gör: Sverigechef på Microsoft.
Bor: Sollentuna.
Familj: Hustru Magdalena. Barnen Flora, Valdemar och Vera.
Utbildning: Doktor i fysikalisk organisk kemi.
Senast lästa bok: Pandemic av Scott Sigler.