När Malin Frenning för 20 år sedan började på Telia, som trainee inom nätbyggnad, var den helt dominerande verksamheten telefoni. Då anade få, eller ingen, att företaget skulle ha 650 000 kunder som tittar på tv och video via företagets bredbandstjänst – eller att mobiltelefonerna skulle vara uppkopplade mot internet och att kunderna ser på video där också.

Hon började med nätbyggandet och under hela sina karriär har hon varit nära nätverksamheten. En period var hon chef för företagets internationella fiberbolag, International Carrier. Innan hon blev Sverigechef för Teliasonera var hon chef för bredbandstjänster.

Ett av hennes viktigaste uppdrag nu är att leda företagets fortsatta utbyggnad av 4g-nätet. Totalt ska Teliasonera i år investera fem miljarder kronor, varav största delen går till 4g.

– Målet är att vårt 4g-nät ska täcka 99 procent av befolkningen och 90 procent av Sveriges yta, säger Malin Frenning.

På sätt och vis har hennes karriär följt internets utveckling och hon är bekymrad över att Sverige halkar ned på listan över nationerna med bäst bredbandspenetration.

– Jag ser det som en uppgift att Sverige åter ska hamna i topp på listan.

Enligt organisationen FTTH:s senaste undersökning har 26,5 procent av hushållen fiberanslutning till internet.

Den andelen vill hon förbättra och hon är övertygad om att behovet finns. Hittills har all utbyggnad av bredbandstjänster som Teliasonera gjort konsumerats direkt.

– Det är som om hyllorna på Ica ständigt skulle tömmas i samma ögonblick som de fyllts på.

Sin vinnarinstinkt gav hon uttryck för när hon var chef för International Carrier. Här tävlade hon om att leverera tjänster till den globala industrin för onlinespel med extrema krav på snabbhet. I den världen tävlar också bredbandsleverantörerna om att ha de bästa och snabbaste näten.

– Vårt mål med International Carrier är att vara etta eller tvåa som bredbandsleverantör till teleoperatörer och spelbolag.

I sin nya roll leder hon en organisation med 7 000 anställda och en omsättning på omkring 35 miljarder kronor, en tredjedel av Teliasoneras totala omsättning.

– Jag känner stor respekt inför uppgiften.

Hon kom tidigt in i ledande befattningar och hennes främsta förklaring till att hon nått så långt inom företaget är att hon haft stöttande chefer.

Att vara kvinna i en mansdominerad miljö är hon van vid sedan hon läste maskinteknisk linje på Luleå tekniska universitet.

– Jag har aldrig sett det som ett problem. Ibland har det till och med varit en fördel.

Andelen kvinnor på ledande befattningar inom företaget har blivit betydlig högre än när hon började som trainee, noterar hon.

Hennes råd till både kvinnor och män som vill göra karriär är att först och främst sätta sig in i saker och ting, att ha koll på läget.

– Jag har aldrig varit rädd för att uttrycka mina åsikter. Det gäller att utveckla en stark inre kompass. Att uttrycka åsikter och samtidigt vara receptiv för andras åsikter.

Internets genombrott och utveckling har starkt påverkat telekombranschen. Malin Frenning beskriver den bransch hon är i som en kombination av it och telekom, men hon tillägger skämtsamt:

– Man kanske bara skulle kalla den för ip?

För Teliasoneras del har omvandlingen inneburit en helt ny organisation. Bort från olika separerade produktområden till en gemensam organisation som är mycket mer fokuserad på kunden.

– Oberoende av vad du som kund vill köpa för tjänster så ska du möta ett Telia.

Om man ska söka ett ögonblick eller val som gjorde att hon befinner sig där hon är i dag är det frestande att utgå från när hon bestämde sig för att byta bana efter gymnasiet. Hon gick allmän linje, men bestämde sig för att ta ett tekniskt basår och bli civilingenjör. Varför hon gjorde det här valet har hon ingen bra förklaring till.

– Men det är bland det smartast jag gjort.

Fakta

Namn: Malin Frenning.

Ålder: 47 år.
Gör: Sverigechef på Teliasonera.
Bor: Trosa.
Familj: Make och två söner.
Utbildning: Maskinteknisk utbildning och teknologie hedersdoktor från Luleå tekniska universitet.
Karriär: Över 15 år i ledande befattningar på Teliasonera.
Senast lästa bok: Gökens rop av Robert Galbraith (pseudonym för J K Rowling).