Enligt en undersökning från bemanningsföretaget Centric Professionals har sex av tio chefer svårt att hitta personal som lever upp till förväntningarna. 64 procent av de chefer som svarat i undersökningen säger att det är svårt att hitta rätt kompetens när en ny tjänst ska tillsättas. Enligt undersökningen ökar de problemen viljan att i stället hyra in personal.

– En av anledningarna till att allt fler företag väljer att hyra in personal är säkerligen svårigheten att hitta personer med rätt erfarenhet och spetskompetens. En annan anledning kan vara flexibiliteten då det ofta handlar om kortare uppdrag, säger Klas Bonde, vd för Centric Professionals, i ett pressmeddelande.

I it- och telekombranschen ligger högt upp på listan där chefer tror att de kommer att öka andelen inhyrd personal det kommande året. 26 procent av de tillfrågade cheferna säger att de kommer att hyra in fler vilket är tredje flest bland de branscher som undersökts. I topp ligger bank och finansbranschen och den offentliga sjukvården och socialtjänsten där samma siffra hamnar på 29 respektive 27 procent.