Mia Wahlstein är en av talarna på vår konferens CIO Governance 2015, tillsammans med CIO:er från andra branscher, styrningsforskare och experter. Läs mer och anmäl dig här!


När Mia Wahlstein för ett år sedan blev erbjuden rollen som cio på Midroc, en industrikoncern med verksamhet i tio länder, var hennes första kommentar: ”Jag kan ju ingenting om it”. Svaret hon fick var ungefär: ”Just därför vill vi att du tar jobbet.”

Nu hör det till saken att hon då drev projektet som internt kallades den digitala arbetsplatsen.

– Målet med projektet är att förse medarbetarna med optimalt it-stöd för sina arbetsuppgifter.

Innan projektet startades för två och ett halvt år sedan gjordes en enkät bland koncernens anställda för att få en bild av vilket it-stöd de själva ansåg sig ha behov av.

– Det kom in 400 önskemål om förbättringar.

Midroc är diversifierat både när det gäller verksamhet och geografisk när-varo. Av de 3 000 anställda arbetar 1 600 ute på fältet. Verksamheten omfattar fastighet, bygg, industri och miljö. Den samlade årsomsättningen är på drygt 2 miljarder kronor.

Internt kallar Mia Wahlstein sig DA-chef. Orsaken till det är att projektet inte enbart handlar om it-stöd.

– Ordet it är för snävt, därför talar vi om DA, digital arbetsplats.

I sin roll som cio är hon ansvarig för Midrocs it-infrastruktur, men hon deltar också i affärsutvecklingen.

– Jag ansvarar både för affärsnytta och användarnytta ute i våra bolag.

Då har hon nytta av sin erfarenhet som inredningsarkitekt och i synnerhet av sin erfarenhet av att ha varit vd på stora arkitektbyråer. Att hon saknar specifik it-kompetens uppvägs av hennes erfarenhet att ur användarperspektiv driva stora projekt.

– Du behöver inte ha expertkunskap om till exempel ventilation för att driva ett byggprojekt.

Från början kom Mia Wahlstein in på Midroc som konsult i ett byggprojekt. Senare blev hon anställd och var bland annat projektchef för flytten av huvudkontoret till Solna. Hennes uppdrag var också att rita kontorsinredningen. En spinoff från det projektet är att kontorsmattorna hon designade numera ingår i mattleverantören Ogeborgs kollektion.

– Jag har alltid jobbat mycket med funktion och behov. Det tänkandet kommer väl till pass nu.

Midroc var bland de första i världen att införa Microsofts molntjänst Office 365.

– Eftersom många av våra medarbetare arbetar ute på fältet är det viktigt att komma åt tjänsterna, var personalen än befinner sig.

Mia Wahlstein noterar att lagringen hela tiden blir billigare och att det hela tiden tillkommer nya funktioner som koncernen har nytta av.

När hon började hade koncernen drygt 100 system i drift. Målet är att minska dem och att försöka övergå till molntjänster.

– Allt kan självfallet inte vara molntjänster, men vi eftersträvar att vara så flexibla som möjligt.

Totalt omfattar DA-organisationen 23 personer. Till det kommer en DA-ansvarig ute på vart och ett av de 13 bolagen i koncernen.

Nyligen skapades en roll som DA-arkitekt med ansvar för att bolagen ligger rätt.

– Jag är ofta ute i verksamheten för att se vad som behövs. Det var jag också som arkitekt.


Hör Mia Wahlstein på CIO Governance 2015

Vi lever i tider av snabb förändring. It är en drivkraft. Vad innebär det för dig som CIO?

Den 16 september talar Mia Wahlstein på CIO Swedens konferens CIO Governance i Stockholm.

För åttonde året i rad samlar vi veriges CIO-kår för att nätverka, diskutera och inspireras inom ämnen som ledning, it-styrning och förändringsledning. Agendan kommer att innehålla talare i toppklass, handfasta tips, analys och verkliga erfarenheter. Anmäl dig här!

Fakta

Namn: Mia Wahlstein.

Ålder: 47 år.

Gör: Cio på industrikoncernen Midroc.

Bor: Södermalm i Stockholm.

Familj: Tre tonårsbarn.

Utbildning: Inredningsarkitekt, master of fine arts-examen från Konstfack i Stockholm.

Karriär: Vd på Ahlsén och Tengbom inredningsarkitekter. Studiochef, delägare och styrelseledamot på Tengbom. Vd på Spacewalk. DA-chef på Midroc Europe.