Fråga: Jag har de senaste två åren arbetat i en delad roll som senior projektledare och linjechef. Från början tog linjechefsarbetet inte så mycket tid, men i samband med att företaget växte och vi omorganiserade från tre linjechefer till två - så har arbetsmängden ökat i omfattning.

I mina arbetsuppgifter ingår: direkt personalansvar för 15 personer, resursplanering/strategi för cirka 50 anställda, rekryteringsaktiviteter från start till mål, coachning/governance för våra projektledare, optimera och implementera processer, delta i strategiarbetete, mm. Till detta kommer att jag parellellt projektleder företagets två till tre mer komplexa projekt.

Trots att mina arbetsuppgifter har utökats och jag har tagit mer ansvar under dessa två år, så har tyvärr inte min löneutveckling tagit samma stora steg. Jag har tio års arbetslivserfarenhet inom branschen it-telekom och är systemvetare med examensår 2004.

Vad anser ni vara en rimlig lön baserat på det ansvar och de arbetsuppgifter jag har?

Ingrid Krogius svarar: Enligt Juseks lönestatistik har systemvetare som arbetar med projektledning och övrigt arbete inom it-branschen, som enhets- eller gruppchef, ett lönespann mellan 40 000 och 60 600 kronor. Medellönen ligger på 50 100 kronor ch medianlönen ligger på 51 500 kronor. Vårt statistiska underlag för personer med examensår 2004 är för litet, men för dem med examensår 2004-2008 är lönespannet i stort sett detsamma, men medellönen är något högre 51 200 kronor och medianlönen rätt mycket högre, nämligen 55 500. I denna statistik ingår värdet av naturaförmåner, bonus, provision och arvoden från den huvudsakliga arbetsgivaren.

När man diskuterar lön är det viktigt att kopplingen mellan din lön, ditt ansvar, din prestation och din kompetens – och hur du bidrar till verksamheten och verksamhetens utveckling – blir tydlig både för dig och din lönesättande chef. Lönen bestäms ju av de lönekriterier eller löneprinciper som gäller på din arbetsplats och arbetsgivarens ekonomiska förutsättningar.

Löneutvecklingen varierar också över tiden, mellan olika branscher och avtalsområden. Eftersom det är så många faktorer som påverkar är det inte möjligt att ge ett svar på frågan om vilken lön som är ”rätt” just för dig. Hoppas dock att du kan få en någorlunda vägledning från denna statisktik.

Om du känner att du inte får den löneutveckling som du önskar på din arbetsplats, bör du ha en diskussion med arbetsgivaren om hur arbetsgivaren ser på din löneutveckling och hur han motiverar den och vad du kan ha för förväntningar. Om inte dina förväntningar kan uppfyllas på din nuvarande arbetsplats, är jobbyte det bästa sättet att få en högre lön.

Fakta

Ingrid Krogius är ombudsman på Jusek och arbetar med lönerådgivning, lönebildning och löneförhandling. Hon har även erfarenhet av arbete med lönediskriminering. Hon är förhandlare för förbundets medlemmar inom it-sektorn.

Jusek är ett av de största akademikerförbunden inom Saco och ansluter bl a systemvetare inom både den privata och offentliga sektorn.