it-yrken

It-yrken och tekniska yrken är de områden där det tillkommer flest jobb i år. Det visar en rapport från Arbetsförmedlingen. Tjänstesektorn, industrin och byggindustrin går bra och det gynnar i princip alla kategorier av ingenjörer och it-specialister som utvecklare, testare och it-arkitekter.

Den pågående digitaliseringen breddar arbetsmarknaden allt mer eftersom it-kompetensen efterfrågas i egentligen alla branscher – särskilt i finansiell verksamhet och företagstjänster men också i industri, handel och offentliga tjänster.

Men det räcker inte att bara ha en it-utbildning, I rapporten konstateras att många av dem som är arbetslösa inom it-området inte lever upp till arbetsgivarnas kompetenskrav – de saknar aktuell erfarenhet eller har en inriktning som inte stämmer med efterfrågan.

Läs också: Här är kompetensen som är hetast när svenska cio:er rekryterar

Nyexaminerade har goda chanser till jobb medan de som inte har uppdaterade kunskaper får det svårare.

För yrken med höga krav på utbildning och erfarenhet, som mjukvaru- och systemutvecklare, testare och testledare och it-arkitekter, är möjligheterna att få jobb mycket goda.

Även systemförvaltare och systemadministratörer har en god arbetsmarknad. 
Men allra mest efterfrågade är vissa grupper med smala kompetenser när det gäller specifika programspråk eller verktyg konstateras i rapporten.

Trots att allt fler utbildar sig inom it är det inte tillräckligt för att täcka behovet framöver enligt Arbetsförmedlingen. Fortfarande om fem och tio år kommer dataspecialister att vara hett villebråd. När det gäller datatekniker förväntas däremot komkurrensen om jobb att bli hård om fem till tio år.

Fakta

Yrken på högskolenivå där det råder störst brist på arbetskraft under 2016
Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
Specialpedagoger
Operationssjuksköterskor
Röntgensjuksköterskor
It-arkitekter
Civilingenjörer, elkraft
Sjuksköterskor inom akutsjukvård
Sjuksköterskor (grundutbildade)
Förskollärare
Läkare
Geriatriksjuksköterskor
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
Civilingenjörer, bygg och anläggning
Socialsekreterare
Barnsjuksköterskor
VVS-ingenjörer
Mjukvaru- och systemutvecklare
Barnmorskor
Distriktssköterskor
Civilingenjörer, elektronik och teleteknik